Ik ben een mobiel!

Prijsuitreiking fietstassen

Geplaatst op: 16-07-2018 Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Robert Rosbergen van het Duurzaamheidsplatform doet verslag.

Zaterdag 14 juli was het zover. Na intensief flyeren in de 4 woonkernen van de gemeente Zuidplas samen met de Fietsersbond, konden we de prijswinnaars letterlijk en figuurlijk in het zonnetje zetten. Het doel van onze actie was automobilisten, die de lokale winkels bezochten, te motiveren dit voortaan – of zoveel mogelijk- met de fiets te doen.

Bij hét monument van Duurzaam. Want bij de met windkracht voortbewogen molen Windlust, op deze zonnige zaterdagochtend, kon het Duurzaamheidsplatform, bij monde van Ben van der Lem, de genodigde prijswinnaars en enkele supporters welkom heten.

Ben verwelkomde ook wethouder Jan Verbeek die de uitreiking van de prijzen voor zijn rekening nam. Onder het toeziend oog van Frans Peelen, voorzitter van de Fietsersbond afdeling Zuidplas, gaf Ben nog even aan wat het doel van de actie was, is en blijft, namelijk minder autoverkeer naar de winkelcentra als het ook lopend of met de fiets kan. Beter voor de leefomgeving waarbij ook de eigen gezondheid profiteert. Hierna kreeg de Wethouder het woord. Deze introduceerde zichzelf in het kort omdat pas sinds kort het nieuwe college van start is gegaan. Hierna alle lof voor de inzenders en het verzoek hun initiatief om meer te gaan fietsen bij het boodschappen doen over te brengen aan familie, buren enzovoort.

Ook de goede samenwerking van de wethouder en de raad met het Duurzaamheidsplatform werd nog eens benadrukt door het verhaal dat Lieke namens het platform in de eerste raadsvergadering de complimenten over bracht voor de samenwerking in het verleden en de kansen die de gemeente heeft om deze samenwerking vruchtbaar voort te zetten te onderstrepen.

Genoeg gepraat nu, 3 van de 4 prijswinnaars mochten de prijs, een heuse fietstas, beschikbaar gesteld door Hoogerwaard 2 wielers en Rijwielhandel Zuidplas uit Nieuwerkerk a/d IJssel, en Pigmans Tweewielers en fietsklaar.nl uit Zevenhuizen uitzoeken.

De winnaars zijn: A. Vaarties 37 appels, J. Lindhout 43 appels, A. Spruit 32 appels (zij kon niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking) en D. Visschers 31 appels.

Blij met de prijs bedankten zij de initiatiefnemers Duurzaamheidsplatform, de hulptroepen van de Fietsersbond en voor de hartelijke woorden van de wethouder.

Hierna werd nog door diverse aanwezigen een bezoek gebracht aan de molen en aan de theeschenkerij Korenaer. Ook de winkel van de theeschenkerij werd bezocht en menigeen nam iets mee voor thuis of dronk nog een lekker kopje koffie soms met een koek of koekje. Daarmee onderstrepend dat molen Windlust of Theeschenkerij Korenaer een bezoek meer dan waard is.

Op de foto:

Van links naar rechts: Wethouder Jan Verbeek, J. Lindhout, Dinie Visschers, Astrid Vaartjes, Ben van der Lem en Frans Peelen.

Allen met de duim omhoog, het symbool van het Duurzaamheidsplatform!

Geen reacties

Sorry, u kunt niet reageren op dit bericht