Ik ben een mobiel!

Zuidplas sluit zich aan bij Statiegeldalliantie in strijd tegen plastic soep en zwerfafval

Geplaatst op: 11-06-2018 Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Zuidplas gaat zich aansluiten bij de Statiegeldalliantie. Tijdens de raadsvergadering is een motie van de oppositiepartijen hiervoor unaniem aangenomen.

Daarnaast heeft het duurzaamheidsplatform Zuidplas, dat het college als een belangrijke partner ziet, verzocht om aan te sluiten. De motie past in het huidige duurzaamheidsbeleid en in het coalitieakkoord, zoals de indieners van de motie hebben aangegeven. Het college vindt de motie dan ook sympathiek en staat er positief tegenover.

 “Goede ideeën van coalitie en oppositie verdienen een serieuze benadering en ondersteuning”, onderstreept wethouder Jan Verbeek. “Dit past bij het uitgangspunt dat de hele raad zo goed mogelijk in positie moet zijn of gebracht moet worden.”

Zwerfafval en plastic soep bestrijden

In de Statiegeldalliantie hebben organisaties uit Nederland en België de handen ineen geslagen voor uitbreiding van statiegeld op grote én kleine plastic drankflessen en drankblikjes. Aanleiding is het zwerfafval als hardnekkig probleem én bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, zowel lokaal, landelijk als wereldwijd. Statiegeld levert een effectieve en grote bijdrage aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval. Via de Statiegeldalliantie vragen consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven en burgerinitiatieven die zich reeds hebben aangesloten hun regering om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren. Bijna 300 gemeenten hebben zich inmiddels bij dit initiatief aangesloten of de intentie uitgesproken dat te gaan doen.

Buurlanden al langer ervaring en met succes

Landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken hebben al langer een statiegeldsysteem voor kleine flessen en blikjes. Zij tonen aan dat de aanwezigheid van PET en blik in het zwerfafval sterk is verminderd. Bovendien leidt vermindering van zwerfafval tot lagere kosten in opruimen. Ook is het restafval via een statiegeldsysteem van hogere kwaliteit en daardoor met hogere opbrengst te recyclen.

 Achtergrond

Op 25 november 2017 is de Statiegeldalliantie (http://statiegeldalliantie.org) opgericht. Een overzicht van de aangesloten gemeenten is te vinden op https://statiegeldalliantie.org/2017/11/de-partners-van-destatiegeldalliantie/#

Geen reacties

Sorry, u kunt niet reageren op dit bericht