Ik ben een mobiel!

Duurzaamheidsplatform Zuidplas: Missie en Visie

Geplaatst op: 05-03-2018 Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Welkom op de pagina van het Duurzaamheidsplatform Zuidplas.  Hier leest u meer over onze missie en visie.

Missie

Het Duurzaamheidsplatform Zuidplas wil de gemeente duurzamer maken door lokale acties. De ambitie van het platform is om jaarlijks ten minste drie tastbare en zichtbare resultaten te boeken op het gebied van duurzaamheid. Het begrip duurzaamheid wordt ‘breed’ opgevat (people, planet, profit) en is niet bij voorbaat ingeperkt.

Zowel vorig jaar als dit jaar zijn al enkele concrete acties opgepakt zoals de Duurzaamheidsmarkt, activiteiten met betrekking tot aanvraag en verkrijging van de titel Zuidplas Fairtradegemeente, en de actie Tegels voor Groen, een project om tuinen in Zuidplas te vergroenen. Twee van de leden van het platform zijn aan het werk om textiel te hergebruiken. Ook wordt er op dit moment actief gebrainstormd over isolatieprogramma’s, energiebesparing in de verlichting en de verdere afvalscheiding en reductie daarvan.

Visie

Het idee om een Duurzaamheidsplatform op te richten komt uit de samenleving, omdat de urgentie van een duurzamere samenleving door velen wordt gedeeld. Daarom kunnen alle bewoners, organisaties en ondernemers uit Zuidplas, die dat willen, deelnemen aan het platform. Het platform is een broedplaats voor nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid en heeft een netwerkfunctie voor betere en uitgebreidere samenwerking.

Werkwijze

Deelname aan het platform is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: wie toezegt iets te doen, moet dat ook doen. Activiteiten mogen ook het eigen belang van een deelnemer zijn, mits dit volledig transparant gebeurt en betrokkene dit bij alle activiteiten duidelijk kenbaar maakt.

De gemeente ondersteunt het platform door een secretaris aan te bieden, door duurzame initiatieven waar mogelijk op weg te helpen en door informatie aan te reiken. Het platform is echter onafhankelijk van de gemeente. De basis van het platform komt deels voort uit het Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 van de Gemeente Zuidplas.

Het platform komt eenmaal per acht weken samen. Opgeven kan via duurzaam@zuidplas.nl. Iedereen is van harte welkom!          

Geen reacties

Sorry, u kunt niet reageren op dit bericht