Ik ben een mobiel!

Kunstwerk ‘De Molenroeden’ feestelijk onthuld in De Jonge Veenen

Geplaatst op: 08-03-2018 Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Op 7 maart onthulden wethouder Jan Hordijk en burgemeester Kats in nieuwbouwwijk De Jonge Veenen het kunstwerk ‘De Molenroeden’. Een feestelijke gebeurtenis, waar zo’n 250 tot 300 (toekomstige) bewoners, sponsors, historici en journalisten op afkwamen. Als bijzondere gasten waren een delegatie van de Vlaamse gemeente Maasmechelen en kinderburgemeester Quinty Kalmeijer aanwezig. Wethouder Jan Hordijk en schepen (Vlaamse wethouder) Erik Kortleven spraken de aanwezigen voorafgaand aan de onthulling toe.

 

Samenwerking tussen vele partijen

De onthulling was het resultaat van een lang project waarin inwoners, lokale ondernemers, de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle en twee gemeenten met elkaar samenwerkten. In 2014 schreef de gemeente Zuidplas een prijsvraag uit voor het straatnamenthema van De Jonge Veenen. De heer Olaf Slomp, inwoner van Moerkapelle, diende hiervoor zijn idee ‘Molenonderdelen’ in. In zijn ogen deed dit thema recht aan de geschiedenis van het dorp en de omliggende polder. Daarnaast passen de historische benamingen van de molenonderdelen goed bij de jaren ’30-architectuur in de wijk. De jury was unaniem in haar oordeel: de heer Slomp won de prijsvraag.

 

Straatnaamgeving De Jonge Veenen

In Fase 1 kreeg de hoofdweg die door De Jonge Veenen leidt, de naam ‘Koningsspil’. Dit is de term die wordt gebruikt voor de centrale as die van beneden naar boven door een molen loopt. De overige straten van Fase 1 werden omgedoopt tot ‘Wiekslag’, ‘Kamwiel’, ‘Blokvang’, ‘Kruilier’ en ‘Windvaan’. Het gaat hierbij in alle gevallen om onderdelen van een poldermolen. Deze fase telde 170 woningen, die inmiddels allemaal zijn opgeleverd. Fase 2 van De Jonge Veenen kreeg straatnamen die vernoemd zijn naar onderdelen van de molenwieken. De oplevering van deze fase is nu in volle gang.

 

Geboorte van het molenroedenproject

Molenkenner Johan Bakker, eveneens woonachtig in Moerkapelle, adviseerde de straatnamencommissie tijdens de naamgeving over de juiste namen. Maar dat is niet het enige dat hij deed. Hij wees de commissie ook op het bestaan van twee molenroeden, die in de loop der tijd in België waren beland. Roeden die ooit toebehoorden aan ‘Molen nummer 5’ aan de Rottedijk in Moerkapelle. Zou het niet heel mooi zijn, zo stelde de heer Bakker de vraag, als Zuidplas die molenroeden weer zou kunnen terugkrijgen op hun thuisgrond? U raadt het al, het molenroedenproject was hiermee geboren.

Terugreis molenroeden naar ‘huis’

Voor zijn idee vond de heer Bakker gehoor bij de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle en gemeente Zuidplas. Na contacten tussen Zuidplas en Maasmechelen, schonken onze zuiderburen de molenroeden op 6 oktober 2017 terug aan het college van Zuidplas. Daarna gingen de beide roeden naar het Gelderse Aalten, waar VAAGS Molenwerken aan de slag ging met de reparatie en een nieuwe deklaag. Vervolgens was het de beurt aan het Nieuwerkerkse Kandt BV, dat zorgde voor de constructie waarop het kunstwerk rust en een mof om de losse roeden aan elkaar te verbinden.

 

Plaatsing van het kunstwerk

Op 28 maart zijn de molenroeden in de vrieskou op hun plek gelegd. Kandt BV werkte hierbij samen met de firma’s M.C. van der Spek & Zn, Verheij en Hazebroek & Tamerus, die het grond-, groen- en straatwerk op de locatie van het kunstwerk voor rekening namen. Daarnaast werd bij het kunstwerk een informatiebord geplaatst, met daarop alle historische gegevens en de route die de molenroeden door de jaren heen hebben afgelegd. Mocht u interesse hebben om dit informatiebord te bekijken, dan is het goed om te weten dat het nog niet op de definitieve plek staat. Het bord wordt eerst weggehaald om ruimte te maken voor het grondwerk, waarna het later terugkeert op zijn vaste plek.

 

Memorabele onthulling dankzij sponsors

De vastgoedontwikkelaars VosPlan en Batenburg leverden een grote bijdrage aan de organisatie van de feestelijke onthulling. Zij zorgden onder andere voor een buurtlunch, overige aankleding en een grote tent, waardoor de aanwezigen het de hele dag droog hielden. Ook aan de kinderen was gedacht, want die werden geschminkt en leefden zich uit bij een heuse opblaasmolen. VosPlan en Ottevanger Milling Engineers betaalden eerder al de helft van de kosten voor het renoveren van de molenroeden en het aanbrengen van een nieuwe deklaag.

 

Historische feiten molenroeden

De geschiedenis van de molenroeden leest u op het informatiebord bij het kunstwerk. Een aantal historische feiten op een rij:

  • De molenroeden zijn eind 19e eeuw gemaakt door de firma Pot uit Kinderdijk. Dit bedrijf maakte bij elkaar zo’n 2.800 roedes, veelal van uitzonderlijk hoge kwaliteit.
  • Tot 1925 waren de roeden onderdeel van ‘Molen nummer 5’ aan de Rottedijk. De ondertoren van deze molen is anno 2018 het oudste gebouw van Moerkapelle.
  • Tussen 1925 en 1995 deden de molenroeden dienst op molen ‘Nieuw Leven’ in Maasmechelen, waarna ze zijn afgekeurd. Nog altijd draait in die molen de bovenas van de oorspronkelijke molen in Moerkapelle.

Het belangrijkste feit is echter dat zonder de molenroeden de bouw van De Jonge Veenen niet mogelijk was geweest. Als u over het kunstwerk heen kijkt, dan kijkt u in de polder die de twee roeden ooit hebben drooggemalen. Samen vormen zij een monument met een hoge symbolische waarde. Een fysieke herinnering aan de geschiedenis van Zuidplas.

Geen reacties

Sorry, u kunt niet reageren op dit bericht