Ik ben een mobiel!

Cultuurprijs: jurylid Bastienne Prins

Geplaatst op: 18-10-2016 Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Bastienne Prins is één van de juryleden van de Cultuurprijs gemeente Zuidplas 2016.

Naast haar grote liefde voor muziek (ze heeft een concervatoriumdiploma viool) en haar werk als directeur bij Stichting MOZ-Art in de gemeente Zuidplas , fotografeert Bastienne graag. Jureren voor een cultuurprijs is haar niet vreemd. Ze is al vier jaar jurylid van de cultuurprijs in Waddinxveen, haar woonplaats.

“Kunst geeft troost, kunst verbindt en laat de mooie dingen van het leven zien. Mensen worden echt blij van kunst. Muziek is daarom ook heel belangrijk. Bedenk maar, wat is een feestje zonder muziek? Mijn werk is daarom ideaal: mijn team leidt mensen op. Dat is waarom ik dit doe.”

Waarom deze Cultuurprijs?

“Ik zie dat in Zuidplas veel gebeurt op het gebied van kunst en cultuur. De fusie van de vier dorpen is daar ook goed voor geweest, denk ik. Men ging steeds meer samenwerken en kent  elkaar daardoor goed. De Cultuurprijs gemeente Zuidplas zie ik als een kans om de mensen die zich met kunst en cultuur in Zuidplas bezighouden, in het zonnetje te zetten. Natuurlijk ook om weer anderen te stimuleren om met kunst en cultuur bezig te zijn. Dat zie ik ook gebeuren in Waddinxveen. Mensen zijn écht blij met de waardering en erkenning die zij krijgen voor hun werk. Dat is mooi om aan te jagen.”

Bent u  daarom jurylid geworden?

“Ja, maar het is ook een echte erebaan! Ik heb natuurlijk ervaring met mijn werk als jurylid voor de cultuurprijs in Waddinxveen, maar daarnaast vertegenwoordig ik in Zuidplas natuurlijk ook een grote club mensen die zich bezighoudt met kunst. Ik vind het belangrijk dat zij gezien worden. En het is natuurlijk ook heel leuk om te vergelijken met Waddinxveen.”

Waar heeft u op gelet bij het beoordelen van de kandidaten?

“Er waren criteria opgesteld waarmee we de kandidaten beoordeelden, maar het belangrijkste criterium was wel de impact die de kunstenaar of organisatie met zijn/haar manier werken tot gevolg heeft. Is iemand vernieuwend bezig? En wat voor effect heeft dat voor de komende jaren? Bewezen diensten tellen natuurlijk mee, maar de Cultuurprijs is vooral ook toekomstgericht. Dat  vind ik het mooie aan de Cultuurprijs hier in gemeente Zuidplas.

Ik hoop dan ook dat we met de Cultuurprijs gemeente Zuidplas weer net dat beetje extra aandacht generen voor kunst en cultuur in Zuidplas. Dat de prijs  mensen stimuleert om zich voor de komende jaren op te geven en natuurlijk dat de prijs mensen blij maakt. Dat is het hoogste doel in de gemeente denk ik. Dat je bij alles wat je doet het welzijn van mensen centraal zet.”

Geen reacties

Schrijf hier uw reactie…